Banner vietphatvti

Ảnh ăn trưa cùng hiệu trưởng Musashi Urawa

Ảnh dùng bữa trưa cùng cô hiệu trưởng trường Musashi Urawa

Ảnh làm việc với chủ tịch và hiệu trưởng Miyabi-Tập đoàn Matsuyama

Ảnh lưu niệm với trường Oji

Ảnh lưu niệm tại trường Clark-Kobe

Ảnh lưu niệm với thầy giáo tại trường đại học Kobe 1

Ảnh lưu niệm với trường Miyabi-Tập đoàn Mattsuyama

Ảnh lưu niệm với trường nhật ngữ Meiji

Ảnh lưu niệm với trường Koenji-Tokyo

Ảnh lưu niệm với trường Kobe Gaigo 2

Ảnh lưu niệm với trường AIM-Nara

Ảnh tại trường Musashi Urawa

Ảnh trường Unitas

Hình ảnh lớp học 2

Ảnh chụp cùng du học sinh tại trường Unitas